6. nov, 2021

Juleavslutning på Modum.

Ettersom IoPT ikke er superkjent her på bygda inviterer jeg inn til en lav terskel dag.

 3 plasser ledig. kr 1000.- materiell og forfriskninger er inkl i pris max 10 deltakere.

Mulighet for overnatting fra fredag kveld til lørdag inkl frokost for dere som kommer langveis fra.

Du bringer med din egen intensjon for dagen ( eller en drøm du undrer deg over), og vi vil sammen gå igjennom enkle øvelser som omhandler oppmerksomt nærvær og kreativitet.

En intensjon kan uttrykkes på flerfoldige måter, gjennom ord, tegn,tegning,annen kunst. Jeg har nå god erfaring med at IoPt kan legges frem som et lav terskel tilbud. I ettertid viser det seg at , i tillegg til traumeterapi, har deltakere fått igjen gleden over å kreere, det være seg tegning, maling og det å skrive.

Du vil få en god start på en prosess som kan vise deg hva som ligger der og hindrer deg i det du virkelig vil endre. Vi gjør en enkel speed dateing øvelse,hvor din intensjon for dagen blir speilet av alle.Vi bruker naturligvis Franz Rupperts teorier.

Overlevelsesstrategiene vi som traumatiserte har, kommer ofte som symptomer, ikke MINNER.

Du kan ha symptomer som 

Søvnplager

Flashbacks 

Nummenhet

Dårlig konsentrasjon

Smerter, muskel-skjelett

Stoffproblemer

Spiseforstyrrelser

Selvmordstanker

Faller ut, og dissosierer

Føler håpløshet, føler seg fanget i situasjonen

Skamfølelse og sjølforakt

Sosialangst og panikkanfall

Depresjon

Irritabelitet

Redusert interesse

Lettskremt/ Årvåkenhet

Fysiologisk overaktivering/ Psykomotorisk agitering

osv

( Forklaring fra Harvey 1990)