Sagt med enkle ord om vår psyke/ kropp/ ånd.

 

DEN 3 DELTE PSYKEN

SUNNHET, OVERLEVELSE, TRAUME.

 

EN SUNN PSYKE HAR IKKE TIL HENSIKT Å NARRE SEG SELV ELLER ANDRE.

 

Kommer du i en situasjon i livet, hvor du ikke kan flykte eller kjempe i mot, vil det tre i kraft en mekanisme som gjør at din indre psyke fryses, og du splitter opp/ disossierer og går automatisk inn i en overlevelsesdel.

Dette er helt nødvendig, for å overleve.

Et traume vil aldri forsvinne, det ligger der, paralysert, selv om du kanskje tror det ikke betydde noe, eller ikke "husker " krenkelsen/ følelsen du fikk når det oppsto.  

Et psykotraume må føles igjen og vi må se og erkjenne/ forstå de psykiske splittinger i oss.

Har du fortrengte følelser? Kan du ha overførte traumer fra tidligere generasjoner?

Vår psyke er et flergenerasjonelt vesen, og vi kan bli trigget av helt uforklarlige ting som f eks, lukt, ord, mat, høye smell, bilder, musikk, medikamenter, uklare kroppsfornemmelser, frykt, sinne, skam eller avskyfølelser

Alle tanker som farer gjennom hode og kropp under slike situasjoner er traumatiske deler.

I vårt indre forsøker vi kapsle de inn bak tykke murer. Vi kutter, bedøver,fryser ned. Legger lokk på.

Disse følelser kan poppe opp i drømmer, du kan våkne med en uro, eller annen følelse.  Du kan  også oppleve flash backs, eller "kjenne det på kroppen ".

Hensikten med Intensjonsterapien er å styrke den sunne delen av psyken.  Så lenge et menneske klarer å ta til seg næring har det en liten sunn del i seg som kan bli større ved å jobbe lag for lag. Det kan ta tid, men tid har vi jo, om du vil og har anledning. 

Overlevelsesdelene:

Være i "tåkeheimen"/ dissossierer , Fortrenger, prater og bruker masse ord isteden for å føle, fornekter, alle andre har skylda, bortforklarer.

Vil ikke snakke om, gjør ikke noe forsøk på å huske, unngår tema, søker avkobling når ubehagelige minner dukker opp, kobler seg fra seg sjøl, bryr seg mer om, og med andre.

Ignorer kroppslige symptomer- vil få de vekk raskt, blir sint når noen treffer spikeren på hodet.

Søker beundring -anerkjennelse gjennom sex og rus.

Nedtoner traumet/ krenkelsen ( det var ikke så veldig stort overgrep..)

Flykter inn i sosiale roller/ masker, utdannelser. 

Overtrener, spiser, spiser ikke, røyker, drikker, sutrer og klager, 

Flykter inn i religion, eller alternative trosformer- bruker det som en krykke, en måte å leve etter,  isteden for å kjenne etter hvordan det egentlig står til i sannhet,  og begynne der.

En sunn psyke har en sunn åndelighet.

 

De sunne deler stoler helt på seg sjøl,verdsetter seg sjøl, står opp for seg sjøl, våger å vise seg sjøl, være synlig.

Å snakke i gruppe uten å få panikk, ha et klart hode, se og forstå klart, føle mine følelser, vite klart hva som er mine og hva som er andres følelser.

Sunn sexualitet med sunne grenser, stå i vanskelige situasjoner uten frykt og opphisselse,leve uten stress og engstelser og uten å tro at jeg er ansvarlig for alt og alle.  

 

Spørsmål rundt vår identitet og vår egen vilje er jo grunnleggende for oss mennesker.

Og nå har vi muligheten til å utforske både slike grunnleggende spørsmål og f eks "Hvorfor er jeg ikke  den jeg vil være", "Hva står i veien og hvordan kommer over det som står i veien for meg"?

"Jeg vil være meg!"

 

At stress, krenkelser og traumer fra egen eller foreldre/besteforeldres barndom påvirker våre relasjoner og vår helse, trenger vi ikke mer forskning på, vi trenger å ta dette på alvor og dermed benytte muligheten dr Rupperts terapi metode tilbyr oss for å overkomme gamle "sår i sjelen"

 

Metoden "møt deg selv ved hjelp av Intensjonssetningen", er banebrytende;  og det gode er at uansett hvilken Intensjon den enkelte har, kan vi sammen utforske den.

 

Sett fra den medisinske siden skriver dr Gabor Matè i boken " Når kroppen sier NEI, prisen vi betaler for det skjulte stresset" om akkurat det samme som psykologprofessor dr. Ruppert gjør det i sine bøker.

 

Jeg behøver sikkert ikke fortelle dere at «Ting Tar Tid» også her.

Dette er prosessarbeid, men erfaring sier meg at har du forsøkt dette noen ganger, kommer interessen sterkere på banen, etter den første usikkerheten.  En Intensjonskonstellasjon går aldri lenger enn du er klar for å romme, ihh til gjeldene intensjon.

Som jeg pleier si: "Det er ikke nok å sette ut duftlys i rom som trenger grundig vask, duftlysene kan du evt sette inn seinere, om du ønsker det."

 

Det hjelper ikke at jeg eller andre kan «se» og «skjønne» hva som skjer i den som har sin case.

Husk , jeg som terapeut kan ha en hypotese, men det er overhode ikke sikkert den er rett, det har jeg opplevd flere ganger. Jo, mer jeg jobber med denne teknikk i metode, jo mer skjønner jeg at det er uhyre viktig at resonansgivere ikke sier mer enn de må, de skal overhode ikke tolke.

KUN DU veit egentlig  hva dette handler om,du husker, men klarer ikke alltid å gjenkalle der og da, men jeg lover- det kommer, etterhvert.

 

Å kjenne og føle igjen, kanskje hvordan det var for deg den gangen og fra det alderstrinnet du var på, er underfundig og kan være sårt, men DU er her, og jeg står ved din side.

  Å skjønne hvem du har blitt som resultat av disse ubearbeidede traumer som ligger der i det ubevisste sinnet er viktig for heling av hele deg.

Det er ikke traumet/ krenkelsen  i seg sjøl som er viktig, men at du måtte splitte av og ikke kunne være den du var før hendelsen inntraff, det er det som er traumet.

Tenk hva det har gjort med deg og din måte å leve/ møte ditt liv på.

 

Jeg, her på Modum pleier ha små grupper, max 5 deltakere.  Alle blir fort trygge på hverandre, og støtter hverandre. Mine grupper kan stort sett kalles dyp selvutvikling, naturlig årsak er jo at Modum bad ligger 10 min herfra. 

 Alle som følger hverandre i en gruppe signerer kontrakt på taushetsplikt.

 

Dere som har prøvd dette noen ganger nå har erfart at det er stor nytte av å «Stå som representant» for et ord i en Intensjonssetning. Hvert ord har sin plass/følelse/historie og dette er en del av utforskers  delpersonlighet, bevisst eller ubevisst, eget eller innvikling.

 

En intensjonssetning skal alltid være din egen, ingen har lov å rette på den.

Nå kan du , på tavla tillate deg å skrive så lang intensjonsetning du ønsker. Vi har ingen forsamtale i grupppe, kun i Individuell og Par timer.  Du kan velge deg max 5-6 ord, fra din intensjon. Jeg erfarer jo ferre ord, jo dypere og oversiktig blir det for deltaker.

Eksempel på hva en setning kan være er: 

Jeg vil meg

Hvem er jeg?

Jeg vil være frisk

Jeg vil være trygg 

Jeg vil føle kjærlighet

Jeg vil bearbeide sjalusien min

 

 

Jeg vil utforske min (div helseplager),

(min forvirring) ,

(min overvekt ),

(maktesløshet) og (alle andre følelser),

tilstander som pengemangel,

en følelse av å ikke komme noen vei,

finne fred,

kjærlighet,

slutte å røyke, drikke, ruse meg, overspise osv ( avhengighet),

være voksen,

bearbeide vold, overgrep

bli frisk osv

 

(I ordet utforske ligger å bearbeide, se, anerkjenne.)

Det er ditt oppriktige ærlige ønske som er viktig, og det skal alltid gjelde deg og ditt liv.

Vi ser også at "Å være villig til å endre seg, har mer kraft enn å ønske "

Når det gjelder barn jobber jeg  mest med foreldrene, men også litt større  barn. 

Jeg kan bruke figurer, eller markører.