Høyaktuellt foredrag fra Franz Ruppert, kan du kjenne noe igjen i dagens samfunn?