Tankekors:

 

 

Hva om du plutselig skjønner at du har levd et liv, hittil, i fullstendig uærlighet for deg sjøl, nettopp for .. å overleve?

Jeg, på lik linje med mange andre, vil jo prøve heise meg opp igjen tilbake til det ståstedet hvor det er så behagelig å befinne seg.

Mange av oss mestrer disse overlevelsestrategier utmerket, (det blir t o m undervist i de) og vi har det fint en god stund..til noe atter igjen trigger oss, fysisk/ psykisk.

Da er det ikke så fint lenger.. Å virkelig forstå hva det er som gjør at jeg føler, sanser, oppfatter og deltar i verden på min måte, kontra din måte, og hvor tidlig dette ble plassert i oss, er så, er viktig å skjønne, ikke minst om du lever i et parforhold som skurrer.

Vi kan ikke komme ifra at psyken er et flergenerasjonelt vesen, og det i seg sjøl er et studie verd.

Hva er da mitt, og hvem er JEG ?

Hva ligger i meg som en følt erfaring, noe jeg lever med, navigerer meg gjennom livet med, MEN som egentlig skjedde f eks. bestemor ikke meg?

' Epi' betyr 'på toppen av ', epigenetikk betyr på toppen av gener.Dette her som legger seg på toppen av våre egne gener.

Jeg sier det enklere, det er som du har et ' gladpack ' lag utenpå det som egentlig er den ekte deg, og gjennom IoPT terapi / selvutvikling, får du sjansen til å oppleve/ se/ føle  og bearbeide hva du bærer med/ i deg, av egne, men ikke minst generasjonsoverførte traumer/ krenkelser/ vonde fortiede hendelser.

 

Var du som en svamp når du var liten? Det som i dag blir betegnet som hypersensitiv? Da veit du hva jeg snakker om!

 

"Mennesker påvirkes av miljøet så snart de er i et miljø. Det betyr, så fort vi har festet oss i livmoren. "

Gabor Matè.MD