Ny informasjon

Fra september 2021 jobber jeg kun med en ordinær IoPT gruppe pr måned, og med max 2 lav terskel grupper pr måned ( som også  har med Franz Rupperts teorier)

Jeg har inntaksstopp for nye i individuell traumeterapi, men jeg fortsetter å ta imot de som allerede går her, etter avtale.

Jeg anbefaler deg å se etter annen IoPT  psykotraume terapeut her:

www.traumeterapeutforeningen.no 

Velkommen til Modum

 

Identitets orientert Psykotraume teori og terapi  IoPT. 

www.traumeterapeutforeningen.no 

 www.iopt.no